ClickCease

Welkom op zorgmatras.com

De grootste spelers op het gebied van slim incontientiemateriaal :De 6 D’s.


Om maar direct met de deur in huis te vallen: Elk zogenaamd slim incontinentiemateriaal heeft een aantal punten met elkaar gemeen. Om dit te verduidelijken hanteer ik hier de context van de 6 D's van Steven Kotler en Peter H. Diamandis Volgens hen zijn bij exponentieel groeiende technologieën 6 D's te onderscheiden: Digitized, Deceptive, Disruptive, Dematerialize, Demonetize en Democratize


Digitized: Het incontinentieproduct wordt gedigitaliseerd (Digitized), door er sensoren in te verwerken waardoor een slim product ontstaat.


Deceptive: De voordelen van digitalisatie lijken in eerste instantie gering. Wellicht ontstaat er aan-vankelijk een soort hype, maar die wordt vaak gevolgd door een periode van deceptie (Deceptive), waarin het product/de oplossing voor veel mensen al lijkt te hebben afgedaan.


Disruptive: De voordelen worden echter toch steeds duidelijker. Dankzij de oplossing blijven bewoners van zorginstellingen bijvoorbeeld niet meer rondlopen met nat incontinentiemateriaal en komt het niet meer voor dat zorgverleners het onnodig vervangen. Naarmate de voordelen van het slimme materiaal steeds duidelijker worden en gevestigde procedures of zelfs gehele sectoren steeds meer veranderen onder invloed van deze technologie, begint men de oplossing als ontwrichtend (Disruptive) te beschouwen.


Democratize: Zodra het met de sensortechnologie uitgeruste materiaal het stadium van ontwrichting heeft bereikt, wil iedereen het hebben. Er vindt dan democratisering (Democratize) plaats. De vraag stijgt en de kosten dalen, waardoor de technologie voor iedereen toegankelijk wordt.


Introductie


Met hun slimme luier genaamd ‘YesDelft’ heeft het jonge technologiebedrijf  ‘Salusion’ de ‘Shell LiveWire Award’, met een promotieprijs van €2,500,- gewonnen: Studenten Benno Groosman en Gerard Vaandrager -verbonden aan de Erasmus Universiteit- ontdekten tijdens het doornemen van patiëntendatabases dat men al meer dan 30 jaar heeft getracht om het leven van dementerenden en hun verzorgers te verlichten met behulp van moderne incontinentiematerialen: “Wij zagen patenten voor luiers die muziek of geluid produceren wanneer ze nat zijn.”, aldus een lachende Groosman. “Vanuit technisch perspectief zijn dit prachtige uitvindingen. Maar voor de patiënten veroorzaken ze gênante situaties.” De twee ondernemers kochten uiteindelijk een patent van het TNO (De Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). dat een draadloos uitleessysteem voor luiers beschrijft. In samenwerking met studenten werktuigbouwkunde aan de TU (Technische Universiteit) in Delft ontwierpen Groosman en Vaandrager een H2O-sensor (zender) met bijbehorende draadloze ontvanger met de bedoeling om deze aan het eind van dit jaar (toen 2011) op de markt te brengen. Een carrière op het gebied van incontinentiemateriaal was echter niet hun eerste ingeving: “Wij wilden een bedrijf beginnen starten dat een flinke stempel kan drukken op de samenleving.  Wij hebben beiden kennissen en vrienden die werkzaam zijn in verzorgingstehuizen, dus wij weten dat incontinentie een groot probleem is. “

 

De IncoSense Smart is helaas ten onder gegaan.


Het bedrijf IncoSense te Landgraaf, dat de IncoSense Smart -een sensor voor incontinentiemateriaal- had ontwikkeld, overleefde de ontwikkelingsfase helaas niet. Het apparaatje kon worden bevestigd aan luier of onderkleding en een signaal geven wanneer het tijd was voor verschoning. Zorginstellingen hadden interesse getoond omdat de sensor aanzienlijke besparingen zou kunnen opleveren: Het Incon-tinentiemateriaal wordt dan niet onnodig vaak verwisseld  Volgens de curator van IncoSense waren de eerste testresultaten veelbelovend. Desondanks haakten potentiële sponsors af omdat het niet lukte tijdig een commercieel manager te vinden, terwijl de ‘leading developer’ opstapte.

 

 

 

Het Smardii-prototype.


De in Mami gevestigde Franse ontwikkelaar/producent Smardii onthuld op de Consumer Electronics Show van 2020 diens visie van de slimme luier in de vorm van een prototype dat geschikt is voor de gehele levensloop van een gebruiker. Het apparaat is een kleine witte schijf -een 'puck' genaamd- dat aan wegwerpluiers wordt bevestigd, Deze 'puck' kan detecteren of de luier bevuild is en kan in een later stadium de lichaamstemperatuur, de urinesamenstelling en beweging van de cliënt meten, waar-door het ontstaan ​​van decubitus (doorligwonden) kan worden voorkomen.

Via de bijbehorende Bluetooth smartphone-app(licatie) of een door Smardii geproduceerd Wi-Fi Gateway-apparaat. wordt de gebruiker (indien deze zelfstandig genoeg is), verzorger of ouder op de hoogte gesteld via Er kunnen tot twaalf individuele patiënten gedurende enkele weken, danwel maanden worden gevolgd Zelfs het computerprogramma Alexa kan hiervoor worden ingeschakeld.


De bijbehorende slimme luiers voor zuigelingen kunnen in de vorm van maandelijkse bundels van $79,- worden aangeschaft. Hoewel  de 'puck'  al in gebruik is bij drie Franse zorginstellingen en  Smardii- oprichtster Vikram Mehta aan Investor's Business Daily meldde dat het apparaat waar-schijnlijk zal worden gebruikt in verpleeghuizen is er over de incontinentieslips zelf op het moment van schrijven nog niets bekend. Al met al is het een goede zaak want onderzoek heeft uitgewezen dat urine-incontinentie naar schatting 50% van de volwassenen van 60 jaar en ouder treft.


Tena Identifi Sensor Wear: Kandidaat Thuiszorgondernemer.

TENA is (sinds 60 jaar) een Essity-merk, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van hygiëne en gezondheid, waaronder incontinentiebescherming. Zie voor een TENA-identificatie-meting de site.

TENA Identifi: naar een hogere versnelling in incontinentiezorg: Met haar keuze voor SCA kiest de jury voor een mondiale speler in persoonlijke hygiëne als kandidaat Thuiszorgondernemer 2015.


 

Naar schatting worden 70% van de  thuisverplegingspatiënten met incontinentie geconfronteerd.          Wanneer cliënten hun aandoening niet onder ogen willen of kunnen zien. komt technologie de thuisverpleegkundige nu ter hulp in de gedaante van de TENA Identifi die gedurende 72 uur meet wanneer en hoeveel urine men verliest. Dit wordt vastgelegd in een rapport, waardoor er individuele zorg geleverd kan worden


Iris Van desteene (SCA-TENA) merkt bovendien op: “TENA Identifi is één oplossing. Een andere oplossing die we recent lanceerde zijn pads die je in een luier kleeft en die door verkleuring on-middellijk aangeven of er sprake is van een urineweginfectie. We zoeken dus naar slimme toe-passingen die gerichte informatie geven, sneller tot een aangepaste behandeling leiden en de levenskwaliteit van de patiënt en zijn of haar behandelende thuisverpleegkundige verbeteren.”

Abena Nova: Winnaar innovatieprijs 2018.

Het in 1953 opgerichte Deense familiebedrijf Abena (Group) -een van de grootste producenten van incontinentiematerialen- heeft dochterondernemingen in 17 landen en levert hun producten wereldwijd in 88 landen. MediSens Wireless, te Santa Clara, Californië, ontwikkeld innovatieve technologie-platformen en zorgoplossingen.


De Abena Nova is een samenwerking tussen Abena en MediSens Wireless. Alle merkrechten en patenten liggen bij deze twee partijen. In samenwerking met zorggroep Philadelphia Zorg lanceerden zij in 2017 het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik. Na uitgebreide test wordt er op 16 verschillende Philadelphia-locaties gebruik gemaakt van het materiaal dat binnenkort, onder de naam Abena Nova op de markt wordt gelanceerd.


In maart 2018 won Abena Nova de Nationale Zorginnovatie Publieksprijs 2018 en ontving 32% van de stemmen. ‘De levenskwaliteit van cliënten wordt verhoogd, terwijl zorgverleners tijd winnen’, aldus het stemmende publiek.


"Als Deens familiebedrijf hebben we deze oplossing ontwikkeld samen met de mensen aan het bed en in het bed. Wij geloven dat e-health en slimme technologie kan bijdragen aan een betere zorg, zowel voor de cliënten als de mensen op de werkvloer. Samen met zorgprofessionals werken aan slimme oplossingen voor een onderschat probleem zoals incontinentie kan echt het verschil maken."- Rob Basjes, directeur Abena Nederland. Deze claim wordt hieronder uit de doeken gedaan.


De Abena Nova bevat sensoren van koolstofvezel die geprint worden op de binnenzijde van de back-sheet (buitenzijde) die continue veranderingen in het vochtniveau van het incontinentiemateriaal tot op de mililiter registreert. Aan het uiteinde van de sensoren - aan de voorkant van het materiaal- wordt een discrete clip geplaatst die in real-time via het 3G/4G netwerk in contact staat met een app op de smartphone, tablet of pc van de zorgprofessional/-medewerker, Deze gegevens stellen hem/haar in staat zorg op maat te bieden door verschoningen en toilettijden te plannen op de momenten dat het de cliënt uitkomt.

Slim Inco Management (SIM).


Het in kaart brengen van urineverlies is moeilijk wanneer men afhankelijk is van toiletrondes, maar door bezuinigingen in de ouderenzorg zijn toiletrondes vaak afgestemd op de dagindeling van de in-stelling in plaats van andersom. Verzorgers zijn veel tijd kwijt aan incontinentiezorg door, ineffectieve verschoonrondes en toiletgangen. Een sensor in het incontinentiemateriaal geeft gedurende drie dagen urineverlies weer in een grafiek, die wordt gekoppeld aan een drank-, toilet- en verschoningspatroon waardoor er een compleet beeld van het urineverlies ontstaat. Dit patroon vormt de basis voor een in-dividueel zorgplan dat wordt opgeslagen in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Dit houdt in dat verzorgenden per bewoner de optimale momenten voor toiletbezoek, verwisseling van het meest geschikte incontinentiemateriaal, alsmede het optimaliseren van de vochtbalans kunnen bewerk-stelligen. Het voorkomt dus dat zij  ernstiger incontinent raken wanneer zij meegaan in een zorg-instellingstructuur. Met SIM gaan de verzorgenden juist mee in het incontinentiepatroon van de bewoners. Het niet-merkgebonden systeem ondersteunt bovendien diagnostisering door een arts waardoor de oorzaak van incontinentie aangepakt kan worden.

 

Aangezien Ontex uit Buggenhout min of meer dezelfde (test)procedures volgt met het Orizon-systeem als de Abena Nova wordt hier alleen Hilde D'hont -hoofd kwaliteitszorg van woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen in Malle bij Antwerpen- aan het woord gelaten.

    

"Het ziet eruit als een gewone luier, maar er zit een soort van sensor in verwerkt. Die sensor is ver-bonden met een mobiel toestel, zoals een smartphone of een ipad. Zo zorgden we ervoor dat de correcte signalen goed doorgegeven worden aan de app, zodat het signaal van een volle luier op het juiste moment wordt doorgegeven aan de zorgverlener, Met deze luier hoeven we de bewoners enkel nog wakker te maken wanneer er een melding komt. We werken aan een doorslaapbeleid. We willen de bewoners zo min als mogelijk storen 's nachts. Anders moet er zeker twee keer per nacht gecontro-leerd worden, nu is dat pas als er een signaal binnenkomt. Het gebeurt zelfs dat sommige bewoners een hele nacht kunnen doorslapen." Hetzelfde principe trekt zich door naar overdag wanneer de rust-huisbewoners activiteiten doen: "Ze hoeven ook dan niet gestoord te worden als er geen signaal komt."


"De luiers zijn zeker wat duurder, ik weet niet hoeveel precies, want we zaten nog in een testfase. Maar er wordt nu alleen nog efficiënt verschoond, dus minder, en dat doet de kostprijs dalen. Er zijn minder lekkages, dus de lakens moeten minder verschoond worden, en dat is goed voor de eigen-waarde van de bewoners."


In de toekomst wil men Orizon, introduceren in België, Frankijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de meeste innovaties op het gebied intelligent incontinentiemateriaal vak hun oorsprong vinden in babyluiers zijn is dit materiaal op dit moment enkel voor senioren beschikbaar. "Maar het zou ook wel handig kunnen zijn voor jonge ouders", merkt D'hont nog op.


Toekomstige innovaties op het gebied van slim incontinentiemateriaal.

 

Aan ‘inco’s’ kunnen 600 sensoren worden toegevoegd die reageren op bloed, ontlasting, infecties, hartslag, blootstelling aan luchtvervuiling, dwalen (d.m.v. GPS) en op basis van kanteling, danwel mictiepatronen detecteren of de gebruiker is gevallen of hulp nodig heeft bij de toiletgang. Deze big data op microniveau wordt via het 3G/4G netwerk naar de smartphone/tablet van de verpleegkundige verstuurd, waardoor zorgroutines vereenvoudigen en er meer tijd overblijft voor persoonlijke aan-dacht. De input kan worden teruggekoppeld naar de fabrikant om het materiaal te verbeteren.

Conclusie


Het vergaren van persoonlijke/intieme informatie wordt altijd met argusogen bekeken, maar in dit     geval komt het zowel de patiënt/cliënt als diens (professionele) verzorger ten goede, aangenomen dat laatstgenoemde zijn/haar beroepsgeheim niet schendt en zoals eerder genoemd alleen de input terug-koppeld naar de fabrikant zodat het materiaal kan worden verbeterd. Het siert een fabrikant van incon-tinentieproducten dan ook wanneer zij hun kennis niet alleen inzetten ten behoeve van de winst.      Elk bedrijf mag onderaan de streep iets overhouden, mits dat niet ten koste gaat van zorgvragers, dan-wel zorgverleners.

Auteur: Maxim Roos

Bronnen

 

- De 6 D’s: http://docplayer.nl/109278400-Een-nieuwe-visie-op-continentiezorg-draagbare-sensortechnologie-voor-een-betere-kwaliteit-van-leven-voor-bewoners-van-zorginstellingen.html.

- Introductie: https://www.delta.tudelft.nl/article/smart-diapers#.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek.

- IncoSense:   https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/bedrijf-overleeft-eigen-revolutionaire-vinding-niet/.

- Smardii:       https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LYnb6lobQ_oJ:https://www.channelnews.com.au/no-sht-smart-diaper/+&cd=8&hl=nl&ct=clnk&gl=nl. - Cache van https://www.channelnews.com.au/no-sht-smart-diaper/ op 9 okt 2021 02:15:19 GMT.

- Tena Identifi Sensor Wear: https://www.tena.nu/vardpersonal/vart-erbjudande/kommun/identifi-support/.

- http://zorgondernemer.be/dankzij-tena-identifi-naar-een-hogere-versnelling-in-incontinentiezorg/.

- Abena Nova: http://docplayer.nl/109278400-Een-nieuwe-visie-op-continentiezorg-draagbare-sensortechnologie-voor-een-betere-kwaliteit-van-leven-voor-bewoners-van-zorginstellingen.html.

- https://www.zorginnovatie.nl/nieuws/publieksprijs-winnaar-abena-nova-binnenkort-op-de-markt.

- https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/abena-nova.

 

- SIM:    http://docplayer.nl/110461107-Houden-we-het-droog-vandaag-slim-incontinentie-management-sim-onderdeel-van.html.

- Ontex: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/17/slimme-luier-van-bedrijf-uit-eeklo-geeft-melding-wanneer-die-m/.

-Toekomstige innovaties op het gebied van slim incontinentiemateriaal: http://docplayer.nl/109278400-Een-nieuwe-visie-op-continentiezorg-draagbare-sensortechnologie-voor-een-betere-kwaliteit-van-leven-voor-bewoners-van-zorginstellingen.html.


Een anatomische inlegluier (inlegger) en luierbroekje (pants) -waarschijnlijk van het merk Depend- te Tel Aviv,. :Een anatomische inlegluier (inlegger) en luierbroekje (pants) -waarschijnlijk van het merk Depend- te Tel Aviv,.


Pants uit Oude Pekela: Tena Silhouette Noir: